MENY

Tjeneste

Velkommen til informasjonssiden!
Du kan velge hva du ønsker  å vite mer om ved å trykke på les mer. 

Time på dagen

 • Time på dagen:
  Dersom du er usikker på hvor raskt du trenger legehjelp, så ta den
  kontakt oss på telefon så hjelper helsesekretæren deg
  med vurdering av hastegrad.
  De som er akutt syke eller av andre årsaker trenger lege
  time samme dag, får det som regel hos fastlegen eller en av de
  andre leger ved senteret.
  De fleste kan vente noen dager eller uker på en vanlig avtale.
  Ventetiden på ordinær time vil variere. Hvis du er usikker
  om det er rimelig å vente, så må du diskutere det med
  helsesekretæren i forbindelse med timebestilling.

Akutt syk

 • Drop in:                                           
 • Hvis du er blitt akutt syk og har behov for legevurdering må du ringe oss (tlf. 22932300) – ikke send elektronisk melding. Helsesekretær vil vurdere hastegrad. De som trenger det vil få time samme dag, fortrinnsvis hos fastlege, eventuelt annen lege ved legesenteret.

  (Hvis det kan stå om liv ring 113).

  Enkelte tilstander egner seg for rask avklaring og “drop-in”: øyekatarr, urinveisinfeksjon, enkle sårskader. Vi forsøker å hjelpe de som kommer innom, men av og til må vi be pasienten om å komme tilbake senere.

  Timebestilling til ordinær time kan gjøres på helsenorge.no

 • Er du gravid?
  Ta gjerne kontakt med oss tidlig for å planlegge svangerskapsoppfølgingen. Friske gravide tilbys 9
  svangerskapskontroller, hvorav en av dem er tidlig ultralyd/fosterdiagnostikk (uke 11-13) og en av
  dem er ultralyd for terminbestemmelse (uke 17-19). Det er fint å reflektere over hvorvidt man
  ønsker fosterdiagnostikk på forhånd. Du kan lese mer om det her:
  https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/. Du kan snakke med
  legen om dette på første svangerskapskontroll. Ta alltid med en morgenurinprøve til
  svangerskapskontrollene.
  Du kan velge å gjennomføre kontrollene hos oss, hos jordmor ved helsestasjon, eller en
  kombinasjon. Svangerskapsoppfølgingen er gratis.
  Første svangerskapskontroll gjennomføres normalt i uke 6-12 av svangerskapet. Da vil vi planlegge
  oppfølgingen, gi viktig informasjon og kartlegge om du har spesielle behov for oppdfølging. Ved
  første kontroll gjøres også undersøkelser og blodprøver.
  Du er velkommen til å ta kontakt for plager og bekymringer som måtte oppstå i løpet av
  svangerskapet.
  Du kan lese mer om svangerskapsoppfølgingen her:
  https://www.helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller/.

Legeerklæring VGS

 • Legeerklæring VGS:        
 • Dersom du nærmer deg fraværsgrensen og trenger legeerklæring grunnet sykefravær, må du ta kontakt med legekontoret fra første fraværsdag. Du vil da som en hovedregel bli bedt om å komme til legekontoret for en vurdering. Dersom det blir skrevet attest, koster denne 200 kr.

Resepter

 • Resepter:                                         
   
  Dersom du bruker medisiner for avklarte kroniske eller langvarige tilstander, kan resept på disse fornyes uten legetime, etter avtale med legen. Dette kan for eksempel gjelde blodtrykksmedisiner, astmamedisiner eller prevensjon. Noen ganger vil legen be deg komme på time også ved slike forskrivninger dersom det er på tide med en kontroll. Husk å bestille ny resept i god tid før du går tom. 
   
  For enkelte faste medisiner må man som en hovedregel alltid på legetime. Dette gjelder vanedannende medisiner som for eksempel sterke smertestillende og sovemedisiner.
   
  For resept på legemiddel du ikke bruker fast eller som ikke er vurdert hos legen tidligere, må du på legetime først.
   
  Reseptforespørsler kan formidles via Helsenorge.no eller ved å ringe oss, og vil bli vurdert av en lege, som regel innen 1-2 virkedager. 
  https://www.helsenorge.no/legemidler/resepter/

Sykemelding

 • Trenger du sykemelding?    Trenger du sykmelding?
  Som arbeidstaker har du fire egenmeldinger per år. Antall dager per gang varierer, og er definert i
  din arbeidskontrakt. Er du i tvil, kan arbeidsgiveren din gi deg korrekt informasjon om dette. I
  prinsippet skal egenmeldingene brukes før du ber legen om sykmelding.
  Det er ditt ansvar å ta kontakt med legen på den første dagen du trenger sykmelding for.
  Grunnregelen er at sykmelding fra lege skal skrives etter fysisk legetime. Det kan hende du er for syk
  til å møte hos legen første dag, eller at legen ikke har ledig time og du må vente til dagen etter. Du
  må uansett melde behovet fra første dag, og kan ta kontakt pr telefon eller pr e-kontakt på
  helsenorge.no. I slike tilfeller kan legen tilbakedatere sykmelding om kriteriene for sykmelding ellers
  er oppfylt. De samme reglene gjelder for forlengelse av sykmelding.
  Det er viktig å merke seg at du bare kan bli sykmeldt for egen sykdom, i slike tilfelle finst det andre stønadsformer som du kan snakke med legen om.
  På nav.no finner du all informasjon om lover, regler og rettigheter vedrørende sykmelding.
  https://www.nav.no/sykmeldt.

Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon:

Vi anbefaler at man vaksinerer seg ca. 1 måned før avreise.

Prisliste:

• Førstegangs reisemedisinsk konsultasjon: 320,- per pers.

Grupper på mer enn 2 personer: 250,- per pers.

• Senere konsultasjon/injeksjon samme reise: 150,- per pers.

Nytt vaksinekort: 50,-

Vaksinepriser:

Polio/ difteri/stivkrampe/kikhoste (Boostrix polio): 335.-

Hepatitt A voksen (Havrix): 350,-

Hepatitt A barn (Havrix): 300,-

Hepatitt B voksen (Engerix): 250,-

Hepatitt B barn (Engerix): 220,-

Hepatitt A/B (Twinrix): 550,-

Gulfeber (Stamaril): 430,-

Kjernejournal

 • Kjernejournal:                         Journalen din på Bolteløkka legesenter er bare tilgjengelig for deg og leger og medarbeidere som jobber her. Opplysninger fra journalen deles bare med andre aktører hvis du har gitt ditt samtykke. Alle norske borgere har rett til en kjernejournal. Opplysningene i en slik journal deles med aktører i helsevesenet utenfor vårt legesenter i hele landet. Det er du som bestemmer om du skal ha en slik journal. Du bestemmer også hvilke andre aktører som skal ha tilgang til kjernejournalen. Om du ønsker å ha en kjernejournal, kan fastlegen oppdatere kjernejournalen med de opplysningene dere sammen blir enige om. Har du spørsmål om kjernejournal, kan du finne god informasjon om du følger denne linken:
 • https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-er-kjernejournal

Hva driver vi med?

 • Hva driver vi med?                           
  Vi tilbyr allmennlegetjenester til pasientene våre og har kompetanse til å vurdere, diagnostisere og behandle de aller fleste medisinske symptomer og tilstander. 
   
  I de tilfellene det er behov for andre typer behandlinger og tjenester, henviser vi videre til andre deler av heletjenesten.
   
  Vi har et nært samarbeid med andre deler av den norske førstelinjetjenesten (slik som hjemmetjenesten), NAV og lokalsykehus. 
error: Content is protected !!
Scroll to Top