Resepter

Noen bruker medisiner for kroniske eller langvarige tilstander. Resepter på en del slike faste medisiner kan fornyes uten legetime, etter avtale med legen. Dette kan for eksempel gjelde blodtrykksmedisiner, asthmamedisiner eller prevensjon. Noen ganger vil legen be deg komme på time også ved slike forskrivninger, dersom det er på tide med en kontroll. For noen faste medisiner må man som en hovedregel alltid på time før ny forskrivning. Dette gjelder for eksempel vanedannende medisiner som sterke smertestillende, beroligende eller sovemedisiner. Reseptforespørsler kan formidles via vårt telefonnummer, eller elektronisk via HelseNorge.no. Alle reseptforespørsler vil bli vurdert av en lege, som regel innen 1-2 virkedager.