Legeerklæring VGS

Dersom du trenger legeerklæring grunnet sykefravær, må du ta kontakt med legekontoret fra første fraværsdag. Du vil da som en hovedregel bli bedt om å komme til legekontoret for en vurdering. Dersom det blir skrevet attest, koster denne 200 kr.