Time på dagen

Dersom du er usikker på hvor raskt du trenger legehjelp, så ta kontakt med oss på telefon, så hjelper helsesekretæren deg med å vurdere hastegrad. De som er akutt syke eller av andre årsaker trenger en legetime samme dag, får det som regel hos fastlegen, eller en av de andre legene ved senteret. De fleste kan vente noen dager eller uker på vanlig time. Ventetiden på vanlig time vil variere. Hvis du er usikker på om det er forsvarlig å vente, så må du diskutere det med helsesekretæren i forbindelse med timebestilling.