Hva driver vi med?

Vi tilbyr allmennmedisinske legetjenester, og driver en åpen og uselektert legepraksis. Det betyr at hvem som helst kan komme med hva som helst, (nesten) når som helst. Etter at Fastlegeordningen startet i 2001, så gjelder dette for de som står på listene til legene som jobber ved legesenteret. Vi er en del av kommunehelsetjenesten, helsevesenets første linje. Vår viktigste jobb er å ta imot de som kommer til oss, vurdere tilstanden, stille diagnose og sette i gang behandling. Forebygging er en annen viktig del av jobben vår, langvarig oppfølging av kronisk syke en annen. Allmennlegen kan vurdere, utrede og behandle de fleste som kommer på time. Det gjelder alt fra å fjerne føflekker og vurdere snørrete unger, til å hjelpe folk i livskrise, eller med akutte psykoser. Noen må henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Vi samarbeider mye med kollegaer i spesialisthelsetjenesten, med andre helsearbeidere i kommunen, med NAV og andre aktører i velferdstjenestene.