Kjernejournal

Journalen din på Bolteløkka legesenter er bare tilgjengelig for deg og leger og medarbeidere som jobber her. Opplysninger fra journalen deles bare med andre aktører hvis du har gitt ditt samtykke. Alle norske borgere har rett til en kjernejournal. Opplysningene i en slik journal deles med aktører i helsevesenet utenfor vårt legesenter i hele landet. Det er du som bestemmer om du skal ha en slik journal. Du bestemmer også hvilke andre aktører som skal ha tilgang til kjernejournalen. Om du ønsker å ha en kjernejournal, kan fastlegen oppdatere kjernejournalen med de opplysningene dere sammen blir enige om. Har du spørsmål om kjernejournal, kan du finne god informasjon om du følger denne linken: https://helsenorge.no/kjernejournal/hva-er-kjernejournal