Leger

Fastlege

Deleliste med Hedda Rosland Garberg

Anna Stavdal er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som allmennlege siden 1989. Hun er universitetslektor ved Universitetet i Oslo siden 1996 og er autorisert veileder i den allmennmedisinske spesialistutdanningen. Hun er erfaren og etterspurt foredragsholder nasjonalt og internasjonalt og har erfaring som skribent og formidler av allmennmedisinske og helsepolitiske tema. Hun har hatt lederverv i allmennmedisinske organisasjoner på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå og er nå president i det globale nettverket WONCA World.

Fastlege

Permisjon

Fastlege siden 2001, allmennlege siden 1998, spesialist i allmennmedisin siden 2004, jobber også som gruppeveileder for kollegaer i spesialstutdanning.

Hilde jobber også som fengselslege i Ringerike fengsel. Fra og med 1. sep 2023 jobber hun 50/50 i og utenfor fengsel – og er 2 dager pr uke på Bolteløkka. Like uker tirsdag og torsdag,
ulike uker tirsdag, torsdag og fredag.

Fastlege

Fastlege siden 2012, jobber også med allmennmedisinsk forskning ved UiO og er styremedlem i NFA (Norsk Forening for allmennmedisin). Dere har tilgang til e- konsultasjoner hos Andreas Pahle i arbeidstiden. Etter arbeidstid og helger vil e- konsultasjoner være stengt.

Fastlege

Fastlege fra og med 1. januar 2020, under spesialisering i allmedisin. Jobber også på Helsestasjon for Ungdom i bydel St. Hanshaugen

Fastlege

Deleliste med Anna Stavdal

Cand.med. fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, 2014. Under spesialisering i allmennmedisin. Har jobbet på Bolteløkka siden 2020.

Fastlegevikar

Vikar for Hilse Skrede

Cand.med. Universitetet i Bergen, 2017. Erfaring som legevaktlege. Under spesialisering i allmennmedisin. Har jobbet på Bolteløkka siden 2021. 

 Jobber mandag, onsdag i oddetallsuker og mandag, onsdag, fredag i partallsuker.

Helsesekretærene ved Bolteløkka Legesenter

Monica Tijmons

Autorisert helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter i 2011, har mange års erfaring fra ulike legekontor. 

Sewa Nilsson

Medisinsk sekretær, kom til Bolteløkka legesenter i 2020.

Anette Rogne-Jensrud

Helsesekretær, kom til Bolteløkka legesenter i 2023.

error: Content is protected !!
Scroll to Top